ახალი უფასო სერვისი სი-ტი პარკისგან!

მიიღე SMS შეტყობინებები მოცემულ შემთხვევებში:
  • თუ თქვენი პარკირების საშვი იწურება
  • ჯარიმის დეტალები
  • ევაკუაციის დეტალები 
  • სხვადასხვა ინფორმაცია
იმ შემთხვევაში თუ გნებავთ რეგისტრაციის შეცვლა ან გაუქმება გთხოვთ მოგვმართოთ შპს "სი-ტი პარკ"-ის ოფისს ან დაგვიკავშირდეთ  კომპანიის ცხელ ხაზზე.

მხოლოდ შეავსეთ თქვენი მონაცემები რეგისტრაციისათვის

პირადი/კომპანიის ნომერი
მანქანის ნომერი
Waiting
მობილურის ნომერი
ელ. ფოსტა

თანხმობის ღილაკზე დაჭერა ავტომატურად ნიშნავს  ვებ-გვერზე მოცემული პირობებზე თქვენს თანხმობას.

დასტურის კოდი გამოიგზავნება თქვენს ტელეფონზე დეტალების დასადასტურებლად

მადლობას გიხდით,
თქვენი მონაცემები მიღებულია და სერვისი
გააქტიურდება რამდენიმე საათში
 

გთხოვთ აკრიფოთ მიღებული კოდი

მიმდინარეობს კოდის შემოწმება

ჩვენ ვერ შევძელით თქვენი დეტალების გადამოწმება

დეტალები არ არის სწორად მოცემული

აკრეფილი ტელეფონის ნომერი არასწორია

აკრეფილი პირადი/კომპანიის ნომერი არასწორია

ავტომობილის სერია და ნომერი არასწორია

პერსონალური მონაცემების შევსების დროს  წარმოიშვა ტექნიკური პრობლემა

მონაცემები არ შეესაბამება ოფიციალურ ინფორმაციას

თქვენი მონაცემები რეგისტრირებულია

დრო ამოიწურა, გთხოვთ ხელახლა შეიყვანოთ ინფორმაცია

დაფიქსირებულია მოცემული ინფორმაციის დარეგისტრირების მცდელობა

აქტივაციის კოდი არ არის სწორად აკრეფილი

პრობლემა წარმოიშვა SMS -ის გამოგზავნის პროცესში

პრობლემა წარმოიშვა SMS -ის გამოგზავნის პროცესში

პრობლემა წარმოიშვა თქვენი მონაცემების შენახვის პროცესში

პრობლემა წარმოიშვა თქვენი მონაცემების შენახვის პროცესში

აქტივაციის კოდი არ ემთხვევა

X

Statement of the owners of CT Park Ltd

Yesterday’s announcement by the mayor of Tbilisi Kakha Kaladze regarding unilateral termination of the agreement with CT Park is an illegal, premeditated political act and the latest example of how the Georgian government treats foreign investors. The entire state apparatus, including various branches of government, have been used in a well-coordinated, concerted effort to unlawfully drive CT Park out of Georgia. The authorities have acted in bad faith and disregarded continuous communications from the investor as well as the fact that there are two pending court cases whereby CT Park challenges the absurd allegations that it has violated Georgian law. The authorities have attempted to create an illusion of legal process where the end result (illegal termination of contract due to the interests of certain groups standing above the law and the judiciary) was predetermined. CT Park will consider all options and remedies available to it under Georgian and international law. CT Park owners will also bring this information to the attention of Israeli and international business community. This will no doubt reflect negatively on the Georgian investment climate, which apparently does not concern powerful bureaucrats acting in self-interest.

David Pila                                                                                                                                                                                                                              Natan Shorer

 

შპს „სი-ტი პარკ“-ის მფლობელების განცხადება

თბილისის მერის, ბ-ნი კახა კალაძის გუშინდელი განცხადება შპს „სი-ტი პარკ“-თან გაფორმებული ხელშეკრულების ცალმხრივი შეწყვეტის შესახებ არის უკანონო, პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტილება და საუკეთესო მაგალითი იმისა, თუ როგორ ეპყრობა საქართველოს ხელისუფლება უცხოელ ინვესტორებს. მთელი სახელმწიფო აპარატი, ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს ჩათვლით, გამოყენებულ იქნა კონკრეტული ძალების მიერ და მოქმედებდა კოორდინირებულად, „სი-ტი პარკ“-ის საქართველოდან უკანონოდ გაძევების მიზნით. ხელისუფლება მოქმედებდა არაკეთილსინდისიერად, უგულებელჰყოფდა ინვესტორის მხრიდან სისტემატურ კომუნიკაციას და იმ გარემოებას, რომ ამჟამად მიმდინარეობს ორი სასამართლო პროცესი, რომელშიც შპს „სი-ტი პარკი“ დავობს მის მიმართ კანონდარღვევის აბსურდული   ბრალდებების საკითხზე. ხელისუფლება ცდილობდა შეექმნა სამართლებრივი პროცესის ილუზია მაშინ, როდესაც საბოლოო შედეგი (ხელშეკრულების უკანონო შეწყვეტა კანონზე და სასამართლოზე მაღლა მდგომი კონკრეტული ჯგუფების ინტერესების გამო) წინასწარ იყო განსაზღვრული. „სი-ტი პარკი“ განიხილავს ყველა შესაძლებლობას და მიმართავს ყველა საშუალებას, რომელსაც მას ანიჭებს ქართული და საერთაშორისო სამართალი. კომპანიის მფლობელები ასევე გაავრცელებენ ამ ინფორმაციას ისრაელის და საერთაშორისო ბიზნეს საზოგადოებაში. აღნიშნული ცალსახად უარყოფითად აისახება საქართველოს საინვესტიციო კლიმატზე, რაც, როგორც ჩანს, არ აღელვებთ ძალაუფლების მქონე ბიუროკრატებს, რომლებიც მოქმედებენ საკუთარი კერძო ინტერესებიდან გამომდინარე.

დევიდ პილა                                                                                                                                                                                         ნათან შორერ


იხილეთ ჩვენი
ინტერნეტ სერვისები