საშვები
ჯარიმები

შეამოწმეთ თქვენი ავტომობილი სახელმწიფო ნომრით
გადაიხადეთ პარკირების საფასური ჩვენს ვებ-გვერდზე

პარკირების საფასური განისაზღვრება ქალაქ თბილისის მთავრობის მიერ და შეადგენს:


50 ლარს ერთი წლის განმავლობაში

25 ლარს 6 თვის განმავლობაში

4 ლარს 1 კვირის განმავლობაში

გადაიხადე პარკირების საფასური და გააჩერე ავტომობილი მთელი თბილისის მასშტაბით, პარკირების ნებისმიერ ადგილას, 24 საათის განმავლობაში.

პარკირების საფასურის გადახდა შესაძლებელია ინტერნეტით ჩვენ ვებ-გვერზე. ასევე ბანკებში
და სწრაფი გადახდის აპარატებით.
პარკირების საფასურის გადახდისას საჭიროა მიუთითოთ ავტომობილის სახელმწიფო სერია და ნომერი.მანქანის ნომერი