შეამოწმეთ თქვენი ავტომობილი
შეამოწმეთ თქვენი მანქანის ნომერი
სისტემაში შესასვლელად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი მეთოდი
გთხოვთ შეავსოთ უსაფრთხოების გრაფა


სპეციალური დაცული ავტოსადგომი

ავტომობილი გადაყვანილი იქნება სპეციალურ დაცულ ავტოსადგომზე იმ შემთხვევაში :

სპეციალური დაცული ავტოსადგომიდან მოქალაქემ ავტომობილის წასაყვანად უნდა წარადგინოს:

სპეციალურ დაცულ ავტოსადგომზე ავტომობილის დამატებით 24 საათის გაჩერების შემთხვევაში ავტომობილის მფლობელი ვალდებულია გადაიხადოს თითო ვადაგადაცილებულ დღეზე 10 ლარი.
სპეციალურ დაცულ ავტოსადგომზე მოქალაქეს ეძლევა საჯარიმო ქვითარი ( ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი) რომლის გადახდის ვადას წარმოადგენს 30 დღე. იმ შეთხვევაში თუ ჯარიმა არ იქნება გადახდილი მითითებულ ვადაში, სამართალდამრღვევ პირს დაერიცხება საურავი 150 ლარის ოდენობით. 30 დღის ვადაში ჯარიმისა და საურავის გადაუხდელობის შემთხვევაში, ჯარიმის და საურავის გადახდის უზრუნველყოფა განხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

სერვისი


ავტომობილის გადაყვანა ყველაზე სწრაფად და ყველაზე უსაფრთხოდ. დარეკეთ +995 322 555 123 და ისარგებლეთ ‘სიტი პარკ’-ის მომსახურებით. გადაიყვანეთ თქვენი ავტომობილი თანამედროვე და ყველაზე უსაფრთხო ევაკუატორით მთელი თბილისის მასშტაბით.საჯარიმო სადგომი 1:
დ. აღმაშენებელის გამზირი
#164
საჯარიმო სადგომი 2:
ქავთარაძის ქუჩა #19
საჯარიმო სადგომი 3:
ვარკეთილი 3, საქართველოს
ერთიანობისთვის მებრძოლთა
ქუჩა, #13 კორპუსის მიმდებ.
X