ჯარიმები

ავტომობილი ექვემდებარება დაჯარიმებას იმ შემთხვევაში თუ:

  • არ არის გადახდილი პარკირების საფასური და ავტომანქანა დგას ფასიანი პარკირების ადგილზე;
  • დარღვეულია დგომის მეთოდი;
  • ადგილი აქვს ორმაგ პარკირებას;
  • ავტომანქანა დგას სპეციალური პარკირების ადგილზე შესაბამისი ნებართვის გარეშე;
  • ავტომობილი გაჩერებულია/დგას ნიშნების „დგომა აკრძალულია“ ან „გაჩერება აკრძალულია“ მოქმედების ზონაში;
  • ავტომობილი გაჩერებულია ტროტუარზე, არ დგას ნიშანი   და პარკირების ადგილი არ არის დახაზული.

გაიდაიხადეთ ჯარიმა ინტერნეტით


ვებ გვერდზე შეგიძლიათ შეამოწმოთ და გადაიხადოთ თქვენს ავტომანქანაზე ბოლო 36 თვის განმავლობაში შედგენილი და გადაუხდელი, ასევე აქტიური საჯარიმო ქვითრები, რომლებზეც მიმდინარეობს საქმის წარმოება.

გადახდილი საჯარიმო ქვითრის შესახებ ინფორმაცია ვებგვერდზე განთავსებული იქნება გადახდიდან 30 დღის განმავლობაშიშეამოწმეთ თქვენი მანქანის ნომერი
სისტემაში შესასვლელად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი მეთოდი
გთხოვთ შეავსოთ უსაფრთხოების გრაფა

X