პირველი რადიო "სი-ტი პარკის" საინფორმაციო კამპანიას აანონსებს:

http://pirveliradio.ge/index.php?newsid=25103

http://pirveliradio.ge/index.php?newsid=25766

 

FM Abkhazia "სი-ტი პარკის" საინფორმაციო კამპანიის შესახებ:

http://www.fmabkhazia.com/news/4012-si-thi-parkis-sainphormacio-kampania-thbilisi-sacobebis-gareshe.html

http://www.fmabkhazia.com/news/4405-sms-servisi-si-ti-parkisgan-shegatqobinebth-sad-daarimdith-da-romel-sadgomze-gadaiqvanes-thkhveni-avtomobili.html

 

"სი-ტი პარკის" საინფორმაციო კამპანიის შესახებ:

http://reportiori.ge/?menuid=3&id=25111&lang=1

http://www.reportiori.ge/?menuid=3&id=26599&lang=1

 

Marketer.ge "სი-ტი პარკის" საინფორმაციო კამპანიის შესახებ:

http://www.marketer.ge/tbilisi-ct-park/

http://www.marketer.ge/ct-park-sms/

 

IPN

 http://www.interpressnews.ge/ge/sazogadoeba/281760-sms-servisi-si-ti-parkisgan.html