სიახლეები


სიახლეების გვერდი საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს შეიტყონ მეტი იმ ინოვაციების შესახებ რასაც სი-ტი პარკი მათ სთავაზობს. ვიდეობისა და საინფორმაციო ბიულეტენების მეშვეობით შესაძლებელია იხილო სი-ტი პარკის ჩართულობა სოციალურ ცხოვრებაში და ჩვენი სწრაფვა მომსახურების მიწოდების გაუმჯობესებისაკენ.


10 აპრილი, 2018

 

 

გაცნობებთ, რომ სი-ტი პარკ-ის ცხელი ხაზის სამუშაო საათებია: 10:00-18:00 სამუშაო დღეებში.

ევაკუირებულ ავტომანქანებთან დაკავშირებით გთხოვთ მიმართოთ ცხელ ხაზს ან სერვის ცენტრს.

გთხოვთ მიაქციოთ ყურადღება: კანონიერ ძალას ინარჩუნებს 2018 წლის 9 აპრილის ჩათვლით „სი-ტი პარკ“-ის მიერ შედგენილი საჯარიმო ქვითრები და სავალდებულოა მათი გადახდა, წინააღმდეგ შემთხვევაში იმოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული იძულებითი აღსრულების პროცედურები.

 

 


29 მარტი, 2018

 

 

გაცნობებთ, რომ მერიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად თბილისში განსაზღვრულ ფასიანი პარკირების ადგილებზე ავტომანქანის გაჩერებისთვის კვლავ სავალდებულოა პარკირების საფასურის გადახდა. პარკირების საშვის შესახებ ინფორმაცია გადაეცემა ახალ კომპანიას და  იმოქმედებს იმ ვადით, რა ვადითაც იქნება შეძენილი (მაგ. 1 კვირა, 6 თვე ან 1 წელი). 
დროულად შეიძინეთ პარკირების საშვი, რათა თავიდან აიცილოთ დაჯარიმება !

ასევე, კანონიერ ძალას ინარჩუნებს 2018 წლის 9 აპრილის ჩათვლით „სი-ტი პარკ“-ის მიერ შედგენილი საჯარიმო ქვითრები და სავალდებულოა მათი გადახდა,  წინააღმდეგ შემთხვევაში იმოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული იძულებითი აღსრულების პროცედურები.  

 

 


14 მარტი, 2018
 

შპს „სი-ტი პარკ“-ის მფლობელების განცხადება

თბილისის მერის, ბ-ნი კახა კალაძის გუშინდელი განცხადება შპს „სი-ტი პარკ“-თან გაფორმებული ხელშეკრულების ცალმხრივი შეწყვეტის შესახებ არის უკანონო, პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტილება და საუკეთესო მაგალითი იმისა, თუ როგორ ეპყრობა საქართველოს ხელისუფლება უცხოელ ინვესტორებს. მთელი სახელმწიფო აპარატი, ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს ჩათვლით, გამოყენებულ იქნა კონკრეტული ძალების მიერ და მოქმედებდა კოორდინირებულად, „სი-ტი პარკ“-ის საქართველოდან უკანონოდ გაძევების მიზნით. ხელისუფლება მოქმედებდა არაკეთილსინდისიერად, უგულებელჰყოფდა ინვესტორის მხრიდან სისტემატურ კომუნიკაციას და იმ გარემოებას, რომ ამჟამად მიმდინარეობს ორი სასამართლო პროცესი, რომელშიც შპს „სი-ტი პარკი“ დავობს მის მიმართ კანონდარღვევის აბსურდული ბრალდებების საკითხზე. ხელისუფლება ცდილობდა შეექმნა სამართლებრივი პროცესის ილუზია მაშინ, როდესაც საბოლოო შედეგი (ხელშეკრულების უკანონო შეწყვეტა კანონზე და სასამართლოზე მაღლა მდგომი კონკრეტული ჯგუფების ინტერესების გამო) წინასწარ იყო განსაზღვრული. „სი-ტი პარკი“ განიხილავს ყველა შესაძლებლობას და მიმართავს ყველა საშუალებას, რომელსაც მას ანიჭებს ქართული და საერთაშორისო სამართალი. კომპანიის მფლობელები ასევე გაავრცელებენ ამ ინფორმაციას ისრაელის და საერთაშორისო ბიზნეს საზოგადოებაში. აღნიშნული ცალსახად უარყოფითად აისახება საქართველოს საინვესტიციო კლიმატზე, რაც, როგორც ჩანს, არ აღელვებთ ძალაუფლების მქონე ბიუროკრატებს, რომლებიც მოქმედებენ საკუთარი კერძო ინტერესებიდან გამომდინარე.

დევიდ პილა                                ნათან შორერ

 

 


 

14 მარტი, 2018

შპს „სი-ტი პარკ“-ის განცხადება კომპანიის თანამშრომლების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით

ქალაქის მერის მიერ შპს „სი-ტი პარკ“-თან გაფორმებული ხელშეკრულების შეწყვეტის თაობაზე გაკეთებული განცხადების შემდეგ გამძაფრდა აგრესია კომპანიის ინსპექტორების მიმართ, რომლებიც კეთილსინდისიერად ასრულებენ კანონმდებლობით დაკისრებულ მოვალეობას და ახდენენ რეაგირებას სამართალდარღვევებზე მიუხედავად იმ ზეწოლისა, რასაც ყოველ ნაბიჯზე გრძნობენ ინსპექტირებისას. შპს „სი-ტი პარკ“-ი იყენებს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა ზომას, რათა დაცულ იქნეს კომპანიის თანამშრომლების უსაფრთხოება და მოუწოდებს ქალაქ თბილისის მერიას და შესაბამის თანამდებობის პირებს გააკეთონ მკაფიო განმარტება, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს შპს „სი-ტი პარკ“-ის ინსპექტორებს განაგრძნონ საქმიანობა ისეთ გარემოში, რომელიც არ იქნება მათი უსაფრთხოების, პატივის და ღირსების შემლახველი. აქვე, იმედს გამოვთქვამთ, რომ მივიღებთ შესაბამის მხარდაჭერას სამართალდამცავი ორგანოებისგან. ხაზგასმით აღვნიშნავთ, რომ კომპანია არ დაუშვებს შპს „სი-ტი პარკ’-ში დასაქმებული საქართველოს მოქალაქეების უსაფრთხოების ხელყოფას მიმდინარე სამართლებრივ არგუმენტაციას მოკლებული გადაწყვეტილების გამო. ვიმედოვნებთ, რომ თბილისის მერიისგან გატარებულ იქნება ყველა ზომა მოქალაქეთა, მათ შორის შპს „სი-ტი პარკ“-ის ინსპექტორების უსაფრთხოების დასაცავად.

 


 

31 მაისი, 2017
2017 წლის 1 ივნისის შემდეგ გამოწერილი საჯარიმო ქვითრის (ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის) გადახდისას, ყურადღება მიაქცეთ საჯარიმო ქვითარზე დატანილ სახაზინო კოდს.


2 მაისი, 2014

„სი-ტი პარკის“ საინფორმაციო კამპანია - თბილისი საცობების გარეშე!

კომპნია, მძღოლების წახალისების მიზნით, საუკეთესო კლიენტებს დაასაჩუქრებს.

 

2014 წლის 2 მაისიდან „სი-ტი პარკმა“ მასშტაბურ საინფორმაციო კამპანია დაიწყო, რომლის მიზანიც ავტომფლობელების პარკირების წესებზე სრული ინფორმირებაა:

ავტომობილის დგომის მეთოდები პარკირების ზონებში; ამკრძალავი ნიშნების განმარტება; საფრთხეები, რომლებიც შეიძლება პარკირების წესების დარღვევამ გამოიწვიოს; ფეხით მოსიარულეთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების გათვალისწინება პარკირების დროს; რა შეიძლება მოხდეს პარკირების წესების დარღვევის შემთხვევაში და ა.შ. 

საამისოდ კომპანიამ სპეციალური საინფორმაციო მასალები დაამზადა, რომელთაც „სი-ტი პარკის“ წარმომადგენლები თბილისის სხვადასხვა რაიონებში ავტომფლობელებსდაურიგებენ.

კომპანიამ  მძღოლების წახალისების მიზნით,საუკეთესო კლიენტები გამოავლინა - მძღოლები, რომლებსაც არც პარკირების საშვის შეძენა ავიწყდებათ და არც პარკირების წესებს არღვევენ.  - მათ „სი-ტი პარკი“ პარკირების საშვებს გადასცემს საჩუქრად.

საამისოდ ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს: WWW.CT-PARK.GE, სპეციალურ ველში შეიყვანეთ თქვენი ავტომობილის სანომრე ნიშანი და შეამოწმოთ, ხართ თუ არა კანონმორჩილი კლიენტების ნუსხაში.

კომპანია „სი-ტი პარკი“ თვის ბოლომდე ორასამდე მძღოლს დაასაჩუქრებს.

საინფორმაციო კამპანიაში ჩაერთვებიან თბილისის ავტო სკოლებიც, სადაც „სი-ტი პარკის“ სპეციალისტები მომავალი მძღოლებისთვის პერიოდულად შეხვედრებს გამართავენ და პარკირების წესებსა და მათ მნიშვნელობაზე მოსწავლეებს დეტალურ ინფორმაციას მიაწვდიან.

 „სი-ტი პარკი“ მსგავსი აქტივობით შეახსენებს თბილისის მოსახლეობას და დედაქალაქის სტუმრებს, რომ მოწესრიგებული პარკირებით ისინი ქალაქში საცობების შექმნის რისკებს შეამცირებენ და მოსახლეობის უსაფრთხო, კომფორტული გადაადგილების შესაძლებლობას გაზრდიან. 

დაიცავით პარკირების წესები, არ შექმნათ საცობები,არ დაარღვიოთ ფეხით მოსიარულეთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებები.

მოწესრიგებული პარკირების სისტემა მსოფლიოს ყველა დიდ ქალაქში უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობაა. თბილისში ამ საკითხზე „სი-ტი პარკი“ მუშაობს, რომლის მთავარი მისია ქალაქში პარკირების სისტემის მოწესრიგება-რეგულირებაა.

 

ვიდეოები შეგიძლიათ იხილოთ CT-PARK-ის YouTube არხზე:

https://www.youtube.com/channel/UCfHU04bg_D3RzqDlItNgdkg

 

დაიცავით პარკირების წესები
დაიცავით პარკირების წესები
სიტი პარკმა გახსნა ახალი სერვის ცენტრი
“სიტი პარკის” ბრენდირებული ევაკუატორები
“სიტი პარკ”-ის ახალი ვებ გვედის პრეზენტაცია
მას-მოდა 2012
 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის გამოყოფილ პარკირების ადგილას, პარკირება ნებადართულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ავტომფლობელს გააჩნია ქალაქ თბილისის მერიის მიერ გაცემული სპეციალური საშვი. საშვის არქონის შემთხვევაში ავტომფლობელი დაჯარიმდება და მისი მანქანა დაექვემდებარება სპეციალურ დაცულ ავტოსადგომზე გადაყვანას.
პატივი ეცით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს.
საცნობი ნიშნის გაცემა და საცნობი ნიშნის მქონე ავტოტრანსპორტის პარკირება.
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საშვებს გასცემს ქალაქ თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური, სათანადო დოკუმენტაციის წადგენის საფუძველზე.
საცნობი ნიშანი გაიცემა უსასყიდლოდ, 2 წლის ვადით და საშვი უნდა იქნეს გამოყენებული იმ ავტომობილზე რომელზეც გაცემულიქნა აღნიშნული საშვი.
თუ საცნობი ნიშანი ამ წესის შესაბამისად არ იქნება განთავსებული ავტომობილზე და მოხდება ამ ავტომანქანის პარკირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირისთვის განსაზღვრულ პარკირების ადგილზე, აღნიშნული შემთხვევა განიხილება არაუფლებამოსილი პირის მიერ ავტოსატრანსპორტო საშუალების პარკირებად.

სიტი პარკმა გახსნა ახალი სერვის ცენტრი. სერვის ცენტში მოქალაქეები შეძლებენ კანდელაკის ნომერ 47-ში მიიღონ ნებისმიერი მომსახურება პარკირებასთან დაკავშირებით. ასევე გადაიხადონ პარკირების საფასური, ჯარიმები და მიიღონ ამომწურავი ინფორმაცია ავტომობილის სტატუსის შესახებ. ახალ სერვის ცენტრში მოქალაქეები ასევე შეძლებენ იურიდიული კონსულტაციას სამართლებრივ და პრობლემურ საკითხებთან დაკავშირებით. ახალი სერვის ცენტრი აღჭურვილია თანამედროვე სტანდარტებით და ავტომფლობელებს შეეძლებათ ძალიან სწრაფად და ხარისხიანად ისარგებლონ ჩვენი მომსახურებით. კიდევ ერთი სიახლე რომელითაც მოქალაქეები ისარგებლებენ ეს პარკირების საფასრურის გადახდაა, საკომისიოს გარეშე. ჩვენს სერვის ცენრტში მოქალაქეები პარკირების საფასურის გადახდას საკომისიოს გარეშე შეძლებენ.

თბილისში “სიტი პარკის” ბრენდირებული ევაკუატორები ივლიან. თბილისელების უკეთესი ინფორმირებულობისთვის “სიტი პარკმა” ევაკუატორებზე ვებ-გვერდის მისამართი და ცხელი ხაზის ნომერი დაიტანა. ვებ-გვერდის მეშვეობით მძღოლებს შეუძლიათ შეამოწმონ მანქანის სტატუსი და გადაიხადონ პასკირების საფასურის და ჯარიმა. ნებისმიერი შეკითხვაზე კი ავტომფლობელებს ცხელ ხაზზე უპასუხებენ.

29 მაის თბილისი მარიოტში კომპანია “სიტი პარკ”-ის ახალი ვებ გვედის პრეზენტაცია გაიმართა. კიდევ უფრო მოხერხებული გადახდის სისტემა ავტომფლობელებისთვის. “სიტი პარკ”-ი მძღოლებს სახლიდან გაუსვლელად გადახდის გამარტივებულ მეთოდს სთავაზობს. კომპანიის ვებ-გვერდზე www.ct-park.ge თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ პარკირების საშვი, გადაიხადოთ ჯარიმა და ევაკუაციის თანხა. ამისთვის კი საჭიროა კომპანიის ვებ-გვერდზე ავტომფლობელებმა სპეციალურ გრაფაში ჩაწერონ მანქანის სახელმწიფო ნომერი და შემდეგ აირჩიონ სასურველი მომსახურება(პარკირების საშვის შეძენა, ჯარიმის გადახდა და ევაკუაციის თანხის გადახდა) ვებ-გვერდის საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაიგოთ პარკირების საშვის ამოწურვის თარიღი და შეამოწმოთ არის თუ არა თქვენი ავტომობილი დაჯარიმებული.

60 ცნობილი სახე პოდიუმზე და ჟურნალისტები მოდელების ამპლუაში. მას-მოდა 2012 “რადისონ ბლუ ივერიაში” ივნისის დასაწყისში გაიმართება. პროექტში მონაწილეობას შემდეგი ტელევიზიების ცნობილი სახეები იღებენ, მათ შორის წამყვანები და ჟურბალისტები: იმედი, რუსთავი 2, რეგიონ TV, რეალ TV, კავკასია და საზოგადოებრივი მაუწყებლი.
ცნობილი ქართველი ჟურნალისტები დიზაინერ ეკა თადუმაძის კოლექციას წარმოადგენენ. კოსტიუმები, კაბები და სხვა აქსესუარები ჟურნალისტებისთვის ინდივიდუალურად მზადდება და მასმედიის წამომადგენლებს საჩუქრად სპონსორებისგან გადაეცემათ. მას-მოდა 2012-ის სპონსორია კომპანია “სიტი პარკ”-ი.