კომპანია “სი-ტი პარკ”-ი მუდმივად ზრუნავს სერვისის გაუმჯობესებაზე და გთავაზობთ ქალაქში მოქმედ პარკირების წესებს.

ყურადღება:  ჯარიმების გადახდა შეგიძლიათ ინტერნეტით

ქვითრის დაკარგვის შემთხვევაში ჯარიმა გადაიხადეთ ინტერნეტით ან  მიმართეთ “სი-ტი პარკ”-ის ოფისს მისამართზე: კანდელაკის 47, სადაც მიიღებთ საჯარიმო ქვითრის ასლს, რითიც შეძლებთ ჯარიმის გადახდას ბანკში.

 

 

პარკირების ნიშნები

ფასიანი პარკირების ადგილებზე დამონტაჟებულია პარკირების ნიშანი და მასზე დატანილია კომპანია “სი-ტი პარკ”-ის ლოგო.პარკირების ნიშანი
სპეციალური პარკირების ნიშანი


ფასიანი პარკირების ადგილებში პარკირების ნიშანს ქვევით განთავსებულია დგომის მეთოდის მანიშნებელი საინფორმაციო დაფა.

 
 

გაფრთხილება:პარკირების წესების დარღვევის შემთხვევაში ავტოსატრანსპორტო საშუალება ექვემდებარება დაჯარიმებას და სპეციალურ დაცულ სადგომზე გადაყვანას. ყურადღება მიაქციეთ დგომის მეთოდს რათა არ დაარღვიოთ პარკირების წესები!
 


პარკირების წესების დარღვევის შემთხვევაში ჯარიმა შეადგენს 10 ლარს.